Kavacık Mh. Özgür Cd. No:5 Beykoz / IST
0546 418 77 55

Linux Üzerine PostgreSQL Kurulumu Nasıl Yapılır?

Bu yazımda açık kaynak kodlu PostgreSQL'in Linux üzerine kurulumunu anlatacağım.

Enterprise linux tabanlı (RedHat linux ve Centos) sistemler için RPM paketleriyle kurulumu gerçekleştireceğiz. Sonrasında da kaynak koddan derleyeyrek kurulum yapacağız.

Redhat üzürine kurulum
wget https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/10/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhat10-10-2.noarch.rpm

yum install pgdg-redhat10-10-2.noarch.rpm
yum update
yum install postgresql10
yum install postgresql10-server

Postgres i başlatmak
/usr/pgsql-10/bin/postgresql-10-setup initdb

açılıştı otomatik olarak açılması için aşağıdaki komutlar çalıştırılır.
systemctl enable postgresql-10
systemctl start postgresql-10

Kurulum tamamlandı şimdi bağlanabiliriz.

PostgreSQl in default portu 5432 dir. Çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.

###############################################################################################################
netstat -ntlp
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 192.168.122.1:53 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN –
………………………………………………………………………………………….
tcp 0 0 0.0.0.0:5432 0.0.0.0:* LISTEN –
………………………………………………………………………………………….
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN –
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN –
tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN –
tcp6 0 0 :::5432 :::* LISTEN –
###############################################################################################################

sudo passwd postgres
Changing password for user postgres.
New password: <——–Buraya postgres girdim——–>
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password: <——–Buraya da postgres girdim——–>
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Şifreye postgres yazdığım için kızdı ama gene de kabul etti. Sonuçta bu test ortamı. Gizli bilgilerin olduğu veritabanlarında hem şifrelerde hem de farklı güvenlik politikaları uygulanır . İlerleyen yazılarda bunlarada değinmeye çalışacağım.

su – postgres

$ su – postgres
Password:
Last login: Fri Mar 9 11:25:47 +03 2018 on pts/3
-bash-4.2$ psql
psql (10.3)
Type “help” for help.

postgres-# \l
List of databases
Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges
———–+———-+———-+————-+————-+———————–
postgres | postgres | UTF8 | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |
template0 | postgres | UTF8 | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres +
| | | | | postgres=CTc/postgres
template1 | postgres | UTF8 | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres +
| | | | | postgres=CTc/postgres
(3 rows)

postgres=# select version();
version
———————————————————————————————————
PostgreSQL 10.3 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16), 64-bit
(1 row)

Kaynaktan Kurulum
………………….
Gerekli paketleri yüklüyoruz.

yum install -y readline-devel libtermcap-devel zlib zlib-devel
tar xvfz postgresql-9.4.2
cd postgresql-9.4.2
./configure

veya

mkdir /pg942
./configure –prefix=/pg942
make (make -h 8 ###8 core la paralel calistirmak icin)
make install

cd contrib
make
make install

mkdir /pg942/data
chown postgres.postgres /pg942/data
su – postgres
initdb -D /data -E unicode
Success. You can now start the database server using:

Açıp / kapatma komutları
……………………..
pg_ctl -D /usr/local/pgsql966/data -l logfile start
pg_ctl stop

Sonraki Yazı
Önceki Yazı
HEMEN ARA
YOL TARİFİ